Kenya: Ihadabu y'ibihumbi $50 ku vyaha vyo ku mbuga ngurukanabumenyi

Prezida Kenyatta ashira umukono kuri iryo tegeko Uwufise ububasha kw’isanamu PSCU
Image caption Prezida Kenyatta ashira umukono kuri iryo tegeko

Umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta yashize umukono ku tegeko rigenga ikoresha rya mudasobwa hamwe n'ivyaha bikoregwa ku mbuga ngurukanabumenyi.

Rino tegeko rishasha ritanga ibihano bikomeye haba mu gutanga amande canke mu gukatigwa igipfungo.

Abakunze gukoresha urubuga ngurukanabumenyi no kuganirira ku mbuga hwaniro bagiye kurikanura kurusha na cane cane abakorera mu gisata co gutanga amakuru, abakoresha internet hamwe n'abayagira ku mbuga hwaniro.

Muri iryo tegeko rishasha bitegekanijwe ko uwuzofatwa yatanze nibigirankana amakuru y'ibinyoma canke ayovya, azokatigwa ihadabu y'ibihumbi 50 vy'amadolari canke igipfungo c'imyaka ibiri, canke vyose hamwe. ,

Iryo tegeko ryashikirijwe n'uwurongoye abashingamateka bo mu mugambwe uri ku butegetsi, risaba ko umuntu apfungwa gushika ku myaka cumi igihe ayo makuru y'ibinyoma ashobora gutuma abanyagihugu batekegwa n'ubwoba canke binjira mu ndyane.

Uretse ivyo vyaha, rino tegeko rishasha ritegekanya ibihano bikomeye ku biterasoni bishigwa ku mbuga ngurukanabumenyi, amagendo akorewe kuri mudasobwa hamwe n'abaja mu bikogwa vyo gusuma urusaku.

Abazofatwa berekana abana bakora ubushurashuzi, pornographie, bazotangishwa amande y'ibihumbi 200 vy'amadolari canke bakatigwe gupfungwa imyaka 25 canke vyose.

Naho umukuru w'igihugu yarishizeko umukono, hari harakozwe ibitari bike mu kurigwanya.

Abarikurikiraniye hafi basaba ko Prezida atoryemeza, bavuga ko rishobora guhonyanga uburenganzira bwo gushikiriza amakuru no guserura ico umuntu yiyumvira.

Mu ndwi iheze, ikigo kijejwe gukingira abamenyeshamakuru Committee to Protect Journalists (CPJ), ryasavye Prezida Kenyatta kutarishirako umukono kisigura ko rihonyanga ukwishira n'ukwizana mu gisata c'itangazamakuru.

"Kenyan legislatures have passed a wide ranging bill that will criminalise free speech with journalists and bloggers likely to be the first victims if signed into law," said CPJ's Africa Coordinator Angela Quintal in New York.