Abarundi baremeje ibwirizwa shingiro rihinyanyuye muri kamarampaka

"Oya" yatsinze "Ego" mu matora ya kamarampaka mu Burundi
Insiguro y'isanamu,

"Oya" yatsinze "Ego" mu matora ya kamarampaka mu Burundi

Ivyavuye mu matora ya kamarampaka yo kuwa 17/05/2018, vyerekana ko Ego yatsinze ku majwi 73,26; Oya ironka amajwi 19,34%

Amajwi yabaye impfagusa, amwe bita nuls mu gifaransa ni 4,11% nayo abatahisemwo gutora ico ari co cose ni 3,28%; kwitabira amatora vyashitse ku 96%.

Bisigura rero ko ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ryemejwe icese n'abanyagihugu, rikaba risigaje gushirwako umukono n'umukuru w'igihugu kugira rice rija mu ngiro.

Ivyavuye mu matora bitangajwe mu gihe abatavuga rumwe na leta bari bamaze kuvuga ko bidashobora kwizerwa, bakagiriza leta ubusuma.

Ntivyatangaje ko "ego" yatsinze kuko kuva amatora akirangira, ibiharuro vy'agateganyo vyagiye birava mu ntara vyerekana ko "ego" iri imbere cane ya "oya".

Amatora yo kuwa kane uheruka yabaye mu mutekano muri rusangi, naho abatavuga rume na leta bavuga ko habayemwo iterabwoba.

Bimwe rero mu bikuru bigiye guhinduka ni ishingwa ry'ikibanza gishasha c'umushikiranganji wa mbere, ikiringo c'umukuru w'igihugu kive ku myaka itanu kije ku myaka indwi.