Gukurira mw'ibohero: Abana barerwa na ba nyina bapfunzwe muri Zambia
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Mw'ibohero rikuru ry'i Lusaka muri Zambia, hari abana benshi barererwayo na ba nyina bapfunzwe

Mw'ibohero rikuru ry'i Lusaka muri Zambia, hari abana benshi barererwayo na ba nyina basanzwe bari mu gipfungo.

Ibindi bisa n’ibi