Uwatanguje ishirahamwe Virgin, Sir Richard Branson yipfuza gutembera mu kirere

Sir Richard azoba abaye uwa mbere agiye muri ico kigendajuru c'ishirahamwe ryiwe

Ahavuye isanamu, Virgin Galactic/MarsScientific.com/Trumbull Stu

Insiguro y'isanamu,

Sir Richard azoba abaye uwa mbere agiye muri ico kigendajuru c'ishirahamwe ryiwe

Sir Richard Branson yavuze ko ariko arimenyereza kugira ngo abe umu "astronaute", akaba yipfuza kuja gutembere mu kirere vuba.

Yabwiye iradiyo BBC Radio 4: "Hasigaye amezi, si imyaka - ni hafi. Ibihe biri imbere biraryoshe.

"Ngiye kwimenyereza ivy'aba "astronautes"; mu vyo kunonora umubiri, kwiga kugendera mu kigendajuru n'ibindi, kugira ngo umubiri wanje uze uvyifatemwo neza igihe nzoba ndi mu kirere gihanitse."

Uwo mugabo w'imyaka 67 afise amamiliyoni menshi akorera mu ngendo zo mu kirere kuva mu 2004, igihe atanguje ishirahamwe Virgin Galactic ry'ukwunguruza abakerarugendo.

Sir Richard, umuhinga Elon Musk n'uwatanguje ishirahamwe Amazone, Jeff Bezos bariko barondera ingene boronka abantu bemera kuriha amahera, bakajana gutembera mu kirere gihanitse.

"Nibaza ko tugeze ku ntambwe imwe, turondera abantu twojana mu kirere," niko Sir Richard yavuze.

"Dutegerezwa kubikora twiyubara umutekano. Nitwe twiruka ngo dushobore kuronka ikigendajuru kimeze neza ku buzima bw'abantu bokigenderamwo."

Ahavuye isanamu, Blue Origin

Insiguro y'isanamu,

Jeff Bezos yakoze bimwe mu vyumba vy'ico kigendajuru

Sir Richard yizeye kuba mu bakerarugendo ba mbere bazoja gutembera mu kirere. Avuga ko imyimenyerezo arimwo igenda neza, ko amenyereza cane umubiri mu gukina urukino rwa "tennis" incuro zine ku munsi. "

"Hagukina rimwe mu gitondo na rimwe ku mugoroba, ubu nkina kabiri kabiri. Ndatwara ikinga, nkagira n'ibindi vyose vyotuma umubiri wanje ukomera".

Yongera ati: "Wipfuza kuryohegwa muri urwo rugendo, bisaba ko uba ukomeye neza."

Mu ntango y'uno mwaka, Virgin Galactic yaragerageje ikigendajuru co mu bwoko bwa roketi.