Ikiganiro ku banyeshuli bahereje hanze ntibatahuke mu gihugu (igice ca kabiri)
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Ikiganiro ku banyeshuli barangirije kaminuza mu mahanga munyuma bahitamwo kwigumirayo.

Uyu munsi tubashikiriza igice ca kabiri c'ikiganiro c'abanyeshuli baja kwiga kaminuza mu mahanga, barangiza ntibatahe ndetse muri kino gihe ibihugu bibarungika bikaba biriko bifata ingingo nshasha kubera iyo nyifato. BBC yaraganiriye n'ababa i Paris mu Bufaransa.