Ivyiyumviro vy’abakunzi ba Gahuza ku biganiro biherutse
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abakunzi ba gahuza baratanga ivyiyumviro ku biga mu mahanga ntibatahuke no ku bwirizwa shi

Muri kino kiganiro abakunzi ba Gahuza baratanga ivyiyumviro vyabo ku kibazo c’abiga mu mahanga bagahitamwo kwigumirayo barangije no ku kiganiro kijanye n’ibwirizwa shingiro rihinyanyuye Prezida Nkurunziza aherutse gushirako umukono.