Umutwe MRCD uvuga ko uri mu rugamba n'igisirikare cy'u Rwanda

Umutwe MRCD uvuga ko uri mu rugamba n'igisirikare cy'u Rwanda. Visi perezida wawo, Maj. Callixte N. Sankara yavuganye na BBC.