Mandela uno munsi aba akwije imyaka 100
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Mandela uno munsi aba akwije imyaka 100; aya ni amwe mu majambo akomeye yavuze

Mandela uno munsi aba akwije imyaka 100; aya ni amwe mu majambo akomeye yavuze