Iyo mfungura 'Matoke', niyumva ndi i Buganda

Iyo mfungura 'Matoke', niyumva ndi i Buganda

Ku bavyeyi bacu, iyo batatetse 'ematookye' biyumva ari nk'uko ataco bateguriye umuryango.