Ubushakashatsi bwavumbuye ko ihene "zikururwa n'abantu bigaragara ko bishimye ku maso"

Ubu bushakashatsi bwakorewe ahitwa Buttercups Sanctuary for Goats hororerwa ihene i Kent mu Bwongereza Uwufise ububasha kw’isanamu CHRISTIAN NAWROTH
Image caption Ubu bushakashatsi bwakorewe ahitwa Buttercups Sanctuary for Goats hororerwa ihene i Kent mu Bwongereza

Abahanga mu bumenyi bavumbuye ko ihene zikururwa n'abantu bigaragara ko bishimye ku maso.

Ibyavuye muri ubu bushakashatsi bigaragaza ko ibisimba bitandukanye bishobora kumenya uko umuntu ameze - nk'urugero, niba yishimye cyangwa arakaye - kurusha uko mbere byajyaga bitekerezwa.

Itsinda ry'aba bahanga mu bumenyi beretse ihene amafoto abiri y'umuntu umwe, ifoto imwe imugaragaza arakaye ku maso naho iyindi yo imugaragaza yishimye ku maso.

Ubu bushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru cyandika ku nkuru z'ubushakashatsi ku buhanga bwa siyansi cya Open Science, buvuga ko ihene zakoreweho ubushakashatsi zahitaga zisanga umuntu ugaragara ku maso ko yishimye.

Ibyavuye muri ubu bushakashatsi bisa nk'ibisobanuye ko ubushobozi bw'ibisimba bwo gutahura icyo mu maso h'umuntu hashatse kuvuga - nk'urugero, niba yishimye cyangwa arakaye - atari umwihariko w'ibisimba bimwe na bimwe nk'imbwa n'indogobe bifite amateka maremare yo gukorana n'abantu.

Ahubwo, bigaragara nkaho ibisimba byo mu rugo byororerwa gutanga umusaruro w'ibyo kurya, birimo nk'ihene, nabyo bishobora kumenya icyo mu maso h'umuntu hashatse kuvuga bijyanye no kwishima cyangwa kurakara.

Ubu bushakashatsi bwakorewe ahitwa Buttercups Sanctuary for Goats hororerwa ihene i Kent mu Bwongereza.

Dogiteri Alan McElligott wigisha kuri kaminuza ya Queen Mary, University of London akaba n'umwe mu bayoboye ubu bushakashatsi, yavuze ko we na bagenzi be bagiye bashyira ku kibahu cy'aho bakoreye ubushakashatsi amafoto atari ay'ibara bagasiga hagati yayo intera ya metero imwe n'ibice bitatu.

Nuko bakarekura ihene ngo ijye ahari ayo mafoto.

Ibindi bisa n’ibi