Intwari yo mu gitabo ya mbere ibana n'ubumuga
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Intwari yo mu gitabo ya mbere ibana n'ubumuga bwa cerebral palsy yarabonetse!!

Intwari yo mu gitabo ya mbere ibana n'ubumuga bwa cerebral palsy yarabonetse ku ciyumviro c'umwigeme afise ubwo bumuga

Ibindi bisa n’ibi