Mw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hari imyidogo y'abapfasoni bakubagurwa

Sexual harassment graphic Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Umukuru w'akanama k'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yarashinze umugwi ugira amatohoza kw'ikubagurwa ry'abapfasni inyuma yo kuronka ikete ryo mw'ibanga rimumenyesha ubwo bugizi bwa nabi

Ugukubagurwa ni co kibazo gikomereye abapfasoni bakora mu kanama k'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika (AUC), nk'uko amatohoza yabisanze.

Benshi mu bakorewe ayo mabi, n'abafise amasezerano y'umwanya muto, urwaruka rwitanga radasavye impembo hamwe n'abasanzwe bahakora barondera akazi kamaho nk'uko ico cegeranyo kibandanya kibivuga.

Congerako ko ababikora "bifata nk'uko ari bo 'bugurura imiryango' canke 'bavuga rikijana".

Ayo matohoza yatangujwe ku mugaragaro mu kwezi kwa gatanu, kandi abakozi bose bari bafise ico batishimira basabwe gutanga inkuru mw'ibanga.

Uwo mugwi udasanzwe washizweho n'umukuru wa AUC Moussa Faki, inyuma yo kwandikirwa ikete ryo mw'ibanga rimubwira ivyerekeye ubwo bugizi bwa nabi.

Uwo mugwi wasanze hari abantu 44 boba barakubaguwe kandi ko n'abapfasoni bakiri bato bagiye "bagura akazi mu gutanga umubiri wabo".

Ico cegeranyo nta ho kivuga amazina yaboba barabikoze.

Ico cegeranyo kivuga ko abari inyuma y'iryo kubagurwa "bemerera abo bapfasoni bakiri bato ko bazobaha ubuzi".

Ababajijwe bavuze ko kwitwarira ababakubaguye kenshi na kenshi ata co vyatanga kubera ata ngingo zafatwa kuko mu rwego rwa AUC ata mategeko ahari yo kubigwanya.

Uwo mugwi kandi wasanze hakoregwa ibindi vyaha nk'igiturire, iterabwoba hamwe n'ivangura.

Uwufise ububasha kw’isanamu AFP
Image caption Mr Faki says a policy on sexual harassment at work will be set up. Faki yavuze ko hagiye gushirwaho amategeko agenga ikubagurwa ku kazi

Ikinyamakuru co muri Afrika y'epfo ca Mail&Guadian kivuga ko ayo matohozwa yakozwe inyuma y'aho abapfasoni 37 bakorera ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bashiriye umukono ku rwandiko rwiyamiriza ikubagurwa muri ako kanama.

Akanama k'ubumwe bwa Afrika gafise icicaro ku mugwa mukuru wa Ethioipia, Addis Abeba, kavuga ko, karavye ivyo katoye hamwe n'ibivugwa bikomeye, gashobora gushiraho "amategeko agenga ikubagurwa akingira ababikorewe, akanafatira ingingo ruhasha ku woba yabikoze wese."

Faki kandi ashobora gushiraho umugwi wihweza ivyo vyamaze kumenyekana hanyuma utange intumbero y'icokorwa.