Muri Ethiopia ikigandaro cahindutse umunezero aho umugabo umwe bibaza ko yapfuye "azukiye"

Umugabo yazutse muri Ethiopia Uwufise ububasha kw’isanamu SIBU SIRE COMMUNICATION

Abantu baba mu kigwati kimwe co mu gihugu ca Ethiopia banezerejwe n'izuka ry'umugabo umwe bibaza ko yapfuye.

Hirpha Negero, se w'abana batanu yatangajwe ko yapfuye ku musi wa kabiri igihe c'isaha zine n'igice.

Ufatiye ku migenzo yabo, mu bigwati biri mu nkengera y'ibisagara biri i Sibu Sire no mu karere ka Oromia, inkoho yararashe incuro zibiri kikaba ari ikimenyetso c'uko umuntu yapfuye ari na ho abantu baca begerana kugira bagandare.

Mu kiringo c'isaha imwe, Umuntu umwe wo muri ico kigwati Etana Kena yaramushize mw'isandugu aca aja kumushingura.

Ariko mu gihe bariko baramushingura nk'isaha zitandatu n'inusu z'umurango, barumvise umuntu ariko arakubita kw'isandugu.

Etana yarasiguye ingene yakeneye ubufasha kugira yugurure iyo sandugu avuga ati: "Abantu baratangaye mu gihe abandi baciye biruka ahubwo sinanaronse n'uwumfasha."

Uwo muntu yazutse yabwiye ba BBC ingene yiyumvise ari mw'isandugu: "Numvise ijwi ry'umuntu ariko ararira. Nta nguvu nari mfise sinashobora no kuvuga."

Ariko mu nyuma yaciye atangura guhamagara.

Inyuma yo kugwa igihumura, ikigandaro cahindutse umunezero.

Hirpha yasiguye ko yigeze guhamba abantu barenga 50 ariko ko atari bwabone ibintu nk'ivyo.

"Yagaragara nk'uwapfuye ata nkeka."

Dr Birra Leggese yabwiye BBC ko nkeka yari asinziriye.

Ibindi bisa n’ibi