Imvo n'imvano yo kuwa 24/11/2018
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Intererano y'ivyiyumviro n'ibibazo ku biganiro biheruka

Kurikira bimwe mu vyiyumviro ndetse n'ibibazo vyashikirijwe n'abanywanyi b'imvo n'imvano ku kiganiro co kuwa 17/11/2018 cari cerekeye imyiteguro y'amatora muri Republika ya demokarasi ya Congo, hamwe n'abakurikiye ico imbere yaho kuwa 10/11/2018 ku kibazo c'amadeni mu bihugu vya Afrika.,

Imvo n'imvano inezerezwa no gusangira namwe ivyiyumviro no kubiha umwanya.