Abanyarwanda ntibahuza ku kungene jenoside yabaye mu Rwanda yokwitwa

Abanyarwanda ntibahuza ku kungene jenoside yabaye mu Rwanda yokwitwa

Abanyarwanda ntibahuza ku zina rishigwa kuri jenoside yabaye mu Rwanda bamwe bakayita iy'abatutsi abandi nabo iy'abahutu n'abatutsi n'ayandi mazina. Ivyo vyoba bituruka kuki? Inyishu ni muri kino kiganiro.

(Menya neza: Iki ni kimwe mu biganiro vyakunzwe cane mu mwaka w'2018 tubasubiriyemwo)