Abana baranyunyuka ubwonko ku kutamenya

Abavyeyi babimenye kare nibo bogira uruhara rukuru mu gukingira iyi ndwara abana babo.

Inkuru isigurwa na Audace Machado