Abana baranyunyuka ubwonko ku kutamenya
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Abana baranyunyuka ubwonko ku kutamenya

Abavyeyi babimenye kare nibo bogira uruhara rukuru mu gukingira iyi ndwara abana babo.

Inkuru isigurwa na Audace Machado