Muri Uganda hafashwe abantu 19 bagenyereye abagore.

Abagore bari hagati y'imyaka 20 na 30 nibo bagenyerwa Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Ukugenyera abagore bimaze igihe vyiyongeye muri Sebei mu buseruko bwa Uganda

Igipolisi muri Uganda kimenyesha ko cafashe abantu cumi n'icenda kubera ukugenyera abagore bitemewe n'amategeko.

Ivyo bishitse imyuma y'aho bivugiwe ko hari impungenge ko igitigiri c'abagore bagenyerwa kiguma ciyongera mu ntara ya Sebei mu buseruko bw'ico gihugu.

Abategetsi bari baneguwe kuba birengagije imihango iherutse kuba yo kugenyera abagore. Imwe muri iyo mihango yabereye ku mugaragaro.

Uwo muco ntiwemewe n'amategeko muri Uganda.

Abo bantu bafashwe mu mukwabu igipolisi n'igisirikare cakoze mw'ijoro kugira bihagarike umuhango wo kugenyera abagore.

Amasasu yararashwe kugira bashwiragize abantu bari bawitavye.

Abantu cumi n'icenda, bagwiriyemwo abagabo, barafashwe.

Igipolisi kivuga ko kiriko kirabumviriza kinagerageza kurondera abagira bakorerwe uwo mugenzo imbere y'uko gishikiriza ibirego kuri abo bantu.

Abagwanira ko ibintu bihinduka ari nabo bibiye akabanga inzego zijejwe umutekano bavuga ko abagore bashika cumi aribo bari kugenyerwa ahitwa Kween mu buseruko bwa Uganda.

Amakuru avuga ko igitigiri c'abagore bagenyerwa ciyongeye kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri. Benshi n'abagore bivugwa ko baba bubatse baremerwa n'ikibano kugira bagenyerwe.

Bamwe bumva bakumirwa bakanankirwa kuja mu bikorwa bimwe bimwe vy'akaranga.

Bagiriwe n'icaha, abakekwa bashobora guhabwa igihano gishika ku myaka 10 y'umunyororo. Igipolisi kivuga ko kenshi ata manza ziba kuko kugenyera biba mu mpisho kandi bikagora kuronka ivyemezo.