'Mvuka ku bavyeyi b'ubwoko butandukanye, kaminuza ya Cambridge nkwiye kuyijako?''

Anoushka ariko araraba kaminuza ya Cambridge
Image caption Anoushka ariko araraba kaminuza ya Cambridge

Anoushka Mutanda Dougherty yaronse ikibanza kuri kaminuza ya Cambridge, ariko avanze amoko kandi yize mw'ishure rya reta-kandi 3% b'abanyeshure batanguye kaminuza ya Cambridge mu 2017 bonyene nibo ari abirabure, canke bavanze amoko ariko harimwo igisokuru c'umwirabure.

None aho hantu niho hamubereye? N'ubu ntarabibona neza.

Cambridge niyo kaminuza ya kabiri ya kera mu bihugu bivuga ururimi rw'icongereza. Cambridge igira kane mu za kera cane zikiriho kw'isi.

Iyo kaminuza imaze kuramura gushika ubu ubantu 90 baronse agashimwe kitiriwe Nobel-ariko ico kigo c'inyigisho gishobora kuba atarico nshaska kujako.

Nibura uko niko ndavyumva gushika ubu, indwi imwe inyuma yo kumenya ko naharonse ikibanza.

Image caption Anoushka asaba kwiga kuri iyo kaminuza vyarateye impari zikomeye iwabo

Abavyeyi banje ubwa mbere nibo bampimirije kugerageza Cambridge. Babona ko ari nk'ikete ry'inzira yo kuronka ubuzi n'amahirwe meza bishoboka.

Ariko mfise ubwoba ingene ubuzima buzomera muri kaminuza benshi mu bahiga gushika ubu ari abava mu mashure atari aya reta, kandi aho nzoba ndi mu bantu bari ku rushi mu bo mu mwaka wanje bavanze ubwoko bw'umuzungu n'umwirabure - mu 2017 ntibarenga 14.

Nta kwirengagiza ko Cambridge abayigako benshi ari abazungu kandi bifise.

Mama, Anjula, n'umunye Uganda yahunze intwaro y'agacinyizo ya Idi Amin mu myaka ya 1970. Kuba avanze ava ku munye Uganda n'umuhindi bisa n'uko ataco bivuze muri Uganda ku vyerekeye amoko, kandi ni bake batahura ingorane we n'abandi bagize igihe bashika mu Bwongereza.

Ivy'abantu ba nyamuke vyatumye nitaho kahise katanditswe vyumvikana ko nshobora gushimikira ku budasa bw'amoko muri kaminuza ndiko ndarondera kwigako.

Harimwo Birmingham, Bristol, Cambridge na King's College, London.

Kugendera izo kaminuza n'ukuvugana n'abanyeshure vyaramfashije cane. I Cambridge nahuye na Nicole,umwe mu banyeshure b'abirabure yaharonse ikibanza mu mwaka uheze.

Yambwiye ko vyamushegeshe cane kuva Londres akaja ahantu hari abanyeshure b'abirabure bake cane. Nyina niwe yamuhimirije kuhasaba hanyuma bamwemereye ikibanza aremera.

Yambwiye ati ''nibaza ko iyo uronse ikibanza i Cambridge, ico ukora n'ukwemera. Ivyo arivyo vyose niko nibaza''.

Avuga ko atatevye kuhamenyera, ariko aho yasubiriye kugira ikibazo n'igihe yasubira iwabo amaze igice ca mbere.

''Sinari bwasubireyo hanyuma umunsi ngenda, ngeze ku gituro c'amatereni [i Londres] ndatangara. 'Kuki hari abirabure benshi ngaha?' Nari maze igihe ntamenyereye kubabona''.

Naciye numva ko afise ingorane mu buzima bwiwe bw'umunyeshure, nca ndabimubaza.

Ati ''Rimwe na rimwe hari aho nibaza,''iki ni ikibanza canje? ibintu ntari bwigere niyumvira mu buzima.''

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Umunyeshure ariko aritegurira umunsi mukuru w'ugutsinda kuri kaminuza ya Birmingham

Ibi vyaranteye umutima uhagaze, mu gihe yariko aridoga avuga ko hari ikibanza kimwe bavuzamwo umuziki wa R&B, aho batangisha ama pound 12 mu kwinjira - menshi kurusha ibindi bibanza vyose vy'abanyeshure amaze kwinjiramwo.

Ngira ni uko ariho honyene bavuza bene uwo muziki (none ngiye kuba ahantu ntazoshobora gusohoka mw'ijoro)?

Umwe mu bagenzi ba Nicolke yambwiye ko amaherezo usanga basigaye bikumira bose bagahurira mu kibanza kimwe iyo basohotse.

Abinjiye muri Cambridge bava mu mashure y'Ubwongereza.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images

Abazungu 77.1%

Abanye Asia 11.8%

Abavanze amoko 6.9% - harimwo 0.6% bavanze ubuzungu n'ubwirabure bwo muri Caraibes; 0.5% bavanze ubuzungu n'ubwirabure bwo muri Africa; 3.9% bavanze ubuzungu n'ubu Asia; na 1.9% b'ayandi moko avanze.

Abirabure 2.2% - harimwo abirabure canke abirabure b'abongereza (Caraibe), 0.2%; abirabure canke abirabure b'abongereza (Africa), 1.9%; abandi birabure, 0.1%

Abandi 2.0% -

Bose hamwe hemerewe abanyeshure 2,612 , muri bo 64% bava mu mashure ya reta.

Aho vyavuye: kaminuza ya cambriidge.

Kimwe mu vyo nabonye umunsi wo kwugururira abantu ngo baje gutembera muri kaminuza ya Cambridge n'uko benshi mu banyeshure bifuza kuhiga wasanga bari kumwe n'abavyeyi nabo bahize.

Image caption Anoushka mu kigo ca kaminuza ya Cambridge

Alex yari kumwe na nyina nawe yashimye kwiga kuri iyo kaminuza akiri muto.

Namubajije ico yibaza ku kibazo c'amoko bigaragara ko hari ayadaserukiwe bikwiye n'uko abanyeshure benshi bava mu mashure atari aya reta... ntiyokwifuza ko umuhungu wiwe aja kuri kaminuza irangwa n'ingene ibintu bimeze mu buzima bwa minsi yose.

Yambwiye ko ikibazo ari ciza ariko ko we ico ashira imbere ari uko umuhungu wiwe yoronka urupapuro rw'umutsindo rwiza ku vyo yifuza gukora mu buzima.

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Umunyeshure mu nzu y'ibitabo ya Maughan kuri King's College London

Ikiganiro kuri kaminuza ya Cambridge nticagenze uko navyibaza, uretse ko nakigirishijwe n'abigisha bane b'abazungu - ivyo vyo nari ndavyiteze.

Narisiguye mbona baranyumviriza kandi barantera intege.

Ariko narashikirije amakenga yanje ku kibazo c'amoko atandukanye - canke ko atayahari-uwujejwe amakuru kuri kaminuza ya Cambridge, Paul Seagrove. Yavuze ko abirabure 58 aribo baronse ibibanza mu 2017, igitigiri kinini kurusha ico mu 2016 aho bari 39.

Yavuze ati ''Turemera ko bakiri bake''.

Ariko aca yongerako ati: ''Ico mukwiye kumenya n'uko iki gitigiri kingana n'ica gatatu c'abanyeshure bose b'abirabure binjiye mu nyigisho za kaminuza mu Bwongereza uwo mwaka bashoboye kuronka amanota ya A*A*A ku rwego rwa A Level, n'ukuvuga ko hari ikibazo co gushika kuri urwo rwego twebwe twenyene tudashobora gutorera inyishu''.

Ni nk'umuzingi. N'abanyeshure babishoboye ntibasaba kuja kwiga kuri kaminuza ya Cambridge kuko bibaza ngo ''harya si ikibanza c'umuntu nkanje'' kuko ata bandi babona basa nabo.

Bica bigaruka hahandi, kwumva ko atari ikibanza c'abantu b'ubwoko buvanze bica bibandanya.