Umugwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi umenyesha ko hakiri vyinshi vyo gukora

Pierre Claver Ndayicariye akiri umukuru w'umugwi ujejwe amatora, atangaza ivyavuye mu matora ya kamarampaka kw'ibwirizwa shingiro, i Bujumbura itariki 21/05/2018 Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Pierre Claver Ndayicariye avuga ko ku bijanye n'ibinogo rusangi hari vyinshi bitarakorwa

Umugwi mushasha ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi, CVR, uvuga ko hakiri vyinshi bigikeneye kumenyekana ku mabi yabaye mu Burundi.

Uno munsi wakoranije imigwi y'abarundi bava mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu mu ntumbero yo kurabira hamwe umukenyuro mushasha wokoreshwa kugira ukuri ku mahano yashikiye abarundi muri kahise kumenyekane.

Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi yabwiye abari bitavye iyo nama ko hari vyinshi bitarakorwa.

Iyo nama yitabwe n'abajejwe intwaro, abanyapolitike, abahoze barongoye igihugu, abaserukira amashirahamwe yigenga n'amadini, ariko nta munyamahanga yarimwo.

Mu gihe umugwi wahahora wari watangaje ko intambwe zimwe zimwe harimwo iyo guharura ibinogo rusangi no kwegeranya ivyo abanyagihugu babonye muri kahise, zarangiye, Pierre Claver Ndayicariye we si uko abibona.

Image caption Mu batumiwe harimwo n'abahoze ari abakuru b'igihugu, harimwe Sylvestre Ntibantunganya

Avuga ko bagiye gusubira mu banyagihugu bo hasi kugira bahabwe akanya gakwiye ko kuvuga ivyo babonye, ngo n'ikijanye n'ibinogo rusangi ntikiratungana.

Yagize ati: "Ku bijanye n'ibinogo rusangi, ntakirakorwa. Hari intambwe zitandukanye zitarashikwako. Hari n'ibintu tuzomenya kubera abantu baturiye akara, bamwe badashaka ibivugwa bimwe bimwe batashe'.

Abavugira mu kabare...

Kenshi abarundi iyo bari nko mu bunywero canke ahandi bisanzura, barakunda kuvuga ku bintu vyinshi harimwo na kahise.

Hari abasavye umugwi CVR ko wobaha uruhusha kugira bishitse bakumva abantu nk'abo bace babadomako urutoke kugira baze gusura.

Kuri ico, Pierre Claver Ndayicariye yagize ati: "Nimwabumva bariko baravuga mu kabare, ntimuzoze kutubwira ko mwabumvise gusa.

"Muratubwire n'ivyo bariko baravuga kugira tubikorereko maze turonke inzira dufatirako".

Image caption CVR, yakoranije imigwi y'abarundi bava mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu

Nta gufatira mu kivunga

Bamwe mu bitavye berekanye amakenga bafise ku ngaruka zoba hamwe amatohoza atokorwa neza.

Yves Sahinguvu, yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu, yipfuza ko CVR yokwirinda gufatira mu kivunga ngo ni abahutu bose canke ngo ni abatutsi bose.

Ikindi asaba ni uko ivya CVR vyorangira n'ingonga, maze abarundi bakaja ku yindi ntambwe y'iterambere.

Umugwi mushasha ufise ikiringo c'imyaka ine, ariko gishobora kwongerezwa gushika igihe cose vyokenerwa nk'uko biri mw'itegeko rishasha riwugenga.

Ibindi bisa n’ibi