Mu nama i Vatikano, Papa Francis asaba ko hafatwa ingingo ruhasha kugira ihohotera ry'abana rihagarikwe

Francis

Ahavuye isanamu, Reuters

Insiguro y'isanamu,

Papa yagirizwa ko ata ngingo ziboneka yafashe kugira ngo arwanye ihohotera rifatiye ku gitsina

Papa Francis avuga ko isi yiteze ko hafatwa " ingingo ruhasha zigaragara " kugira ngo ihohotera ry'abana rishingiye ku gitsina rikorwa n'abihebeye Imana rihagarare.

Ivyo yabimenyesheje mw'ijambo ryiwe yashikirije yugurura inama y'iminsi ine yatunganijwe kugira ngo higwe ingene bohagarika ako kabi kateye Ekleziya Katolika.

Amenyesha ko "amarira y'abo bana barondera ubutungane" ategerezwa kwumvirwa.

Avuga ati: "Abantu b'Imana baduhanze amaso kandi biteze ko hafatwa ingingo ruhasha ziboneka, atari ukwiyamiriza mu majambo gusa".

Inkuru z'ihohotera rifatiye ku gitsina ryakorewe abana ziravugwa cane, aho Ekleziya yagirizwa ko ikingira ikibaba ababikora.

Abantu ibihumbi n'ibihumbi bazwi ko bahohotewe n'abapatiri.

Abahuye n'ivyo bibazo, bavuga ko hakenewe ingingo zikomeye kugira ngo bakingire abana bakiri bato.

Isi yose ihanze amaso kuri Papa Francis asanzwe arongoye ishengero rifise abanywanyi barenga umuliyardi n'ibice bibiri barangwa hafi mu bihugu vyose vyo kw'isi.

Papa Francis ategerezwa guhangana n'ivyiyumviro hamwe n'imigirwa yatumye ico kibazo c'ihohotera rifatiye ku gitsina kiba ndanse.

Igihe yatorwa mu mwaka wa 2013 yari yateye akamo ko hofatwa ingingo zikomeye kuri ico kibazo, ariko abamunegura bavuga ko ata kintu kinini yakoze kugira ngo ahashe abasenyeri baregwa gukingira ikibaba.

Iyo nama rukokoma y'imisi ine i Vatikano yitabwe n'abarongoye inama z'abepiskopi bava mu bihugu birenga 130.

Ngo ni intango y'utwigoro tw'ugutorera umuti indwara yamunze Ekleziya kuva mu myaka ya za 1980 yanatumye inyigisho zayo zitituka.

Ariko amashirahamwe amwe amwe y'abahuye n'ivyo bibazo avuga ko atiteze ikintu kinini kizova muri iyo nama, ko ahubwo ari uburyo bwo kurondera ingene Ekleziya yokwikurako ico ceyi.