Ivyiyumviro vy'abakunzi b'imvo ku coteza imbere umuziki wo mu gihugu c'u Rwanda

Ivyiyumviro vy'abakunzi b'imvo ku coteza imbere umuziki wo mu gihugu c'u Rwanda

Ivyiyumviro vy'abakunzi b'imvo ku coteza imbere umuziki wo mu gihugu c'u Rwanda aho bamwe biyumvira ko umuziki w'abanyamahanga wobanza guhagarikwa, hakavuzwa nyarwanda ariko bose bakaba batabihurijeko.