Kwibuka 25: Ubuhamya bw'ubwiyunge budasanzwe, uwiciwe yubakana n'umukobwa w'uwamwiciye

Kwibuka 25: Ubuhamya bw'ubwiyunge budasanzwe, uwiciwe yubakana n'umukobwa w'uwamwiciye

Kwibuka 25: Ubuhamya bw'ubwiyunge budasanzwe, uwiciwe yubakana n'umukobwa w'uwamwiciye. Umva ubuhamya bwa John Giraneza.

Ushobora no kumva ibi: