Cyondo Gervais  , yakurikiranye iby'aba banyarwanda abivugaho iki?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Condo Gervais, yakurikiranye iby'aba banyarwanda bajyanywe muri Australia abivugaho iki?

Condo Gervais, yakurikiranye iby'aba banyarwanda bajyanywe muri Australia abivugaho iki?