Mu Burundi bavugwa indwara y'impene n'intama imaze kwica 400
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Mu Burundi havugwa indwara y'impene n'intama imaze kwica izirenga 400

Mu Burundi mu ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'igihugu havugwa indwara y'impene n'intama imaze kwica izirenga 400, abajejwe intwaro bakaba bamaze gufata ivyemezo.

Uburongozi bw'intara ya Ngozi bwafashe icemezo gihagarika kurya inyama z'impene n'intama hamwe no kubuza kwimurira ivyo bitungwa ahandi.

Aho ni nyuma y'aho hadukiye indwara itaramenyekana imaze guhitana impene zirenga amajana ane mu ndwi zibiri gusa muri komine Tangara yo mu ntara ya Ngozi.

Abajejwe ubuvuzi bw'ibitungwa baracarondera kumenya iyo ndwara, ariko gushika ubu nta muntu aranduzwa canke ngo ahitanwe n'iyo ndwara.

BBC yavuganye na muganga w'ibitungwa wa komini Tangara, Bwana Pierre Miburo, atangura asigura uko iyo ndwara ifata, mu kiganiro mushobora kwumva aho hejuru.

Urashobora gusoma kandi:

Ibindi bisa n’ibi