Ibitekerezo ku biganiro bitatu biherutse
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano ku bitekerezo ku biganiro bitatu biherutse: itangazamakuru, amoko, Minembwe

Turavugana n'abatanze ibitekerezo ku biganiro bitatu biherutse ku bwisanzure bw'itangazamakuru cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi, ku nyito y'ubwoko mu Rwanda, no ku mirwano i Minembwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.

Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na Félin Gakwaya.