Umuhinga ashaka gusubiriza parasitike akoreshejwe ibiterwa
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Umuhinga ashaka gusubiriza parasitike akoresheje ibiterwa

Mu gihe henshi kw'isi hijukiwe kurwanya ibikomoka kuri parasitike mu ntumbero yo gukingira ibidukikije, ikibazo cigaragaza ni kuronka icosubirira parasitike.

Muri iyo ntumbero umuhinga wo muri Megizike yibaza ko ariko aratora inyishu akoresheje igiterwa c'inganigani.

Ibindi bisa n’ibi