Urubibe rutandukanya Leta za Amerika na Mexico rwabaye nk'ikiraro
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Urukuta ruri hagati ya Leta za Amerika na Mexico rwabaye nk'ikiraro

Abigisha ba kaminuza y'i California batoye uburyo bwo guhindura ico basanga ari ugusuzugura abantu, mu kubafata nk'ibikoko.