Kuki ba bana bavutse bafatanye batazotandukanywa?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Kuki ba bana bavutse bafatanye batazotandukanywa?

Se wabo agumana icizere kuri kazoza kabo, yanamaze kubandikisha mw'ishure ryo kwimenyereza.