Mbega umunyu udafise icunyunyu 'iode' ufise ingaruka izahe?

Iyi myunyu itemewe yinjizwa mu gihugu ifise amazina nka CHUMVI MAWE, CHUMVI SAFI, CHUMVI NZURI Uwufise ububasha kw’isanamu Getty Images
Image caption Iyi myunyu itemewe yinjizwa mu gihugu ifise amazina nka CHUMVI MAWE, CHUMVI SAFI, CHUMVI NZURI

Umushikiranganji w'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi mu Burundi aherutse kugabisha ko mu gihugu hibonekeza imyunyu mibi itagira ivyunyunyu bikwiye, aho yagabishije abadandaza ko leta idashobora kwihanganira urwo rudandaza.

Gérard Niyondiko, umushakashatsi ari mu batoye isabuni ikinga imibu itera malaria, asobanura ingene iyo myunyu idakwije ibisabwa igira ingaruka mbi ku magara y'abantu.

Asaba leta ko yohakanurira kugira ngo bacungere ko imyunyu iriko iradandazwa ikwije ivyunyunyu bisabwa.

Mu kiganiro yagiranye na BBC, Bwana Niyondiko avuga ko iode, icunyunyu kirangwa ahanini mu munyu ukwije ibisabwa, ituma abantu bashobora gukura neza.

Avuga ati: "Barya bantu bakunze kwitwa ibitandara baba barabuze ico cunyunyu ca 'iode' mu mubiri wabo kirangwa mu munyu".

Mbega uwutarya umunyu iode yoyironka gute?

Bwana Niyondiko avuga kandi ko iyo abantu babuze umunyu urimwo 'iode' bashobora kurwara izindi ndwara nk'umwingo, indwara zo mu mutwe canke indwara zituma abana batagira ubwenge bukwiye.

Bwana Niyondiko avuga ko iyo umuntu atariye umunyu, hariho n'utundi tuntu duto duto bashobora kuronkamwo ico cunyunyu ku rugero ruto ruto.

Ati: "Mu bisanzwe, umunyu ni co kintu gikuru abantu baronkeramwo 'iode', ariko hariho n'ibindi nk'amazi usanga afise ico cunyunyu, n'imfungurwa zimwe zimwe bashobora gusangamwo 'iode'".

Mu gihe bivugwa ko umunyu uba warobwe mu mazi ari wo urimwo 'iode' ikwiye gusumba uwo baba bimvye i musozi, Bwana Niyondiko avuga ko mu bisanzwe abantu badashobora kumenya ko urimwo 'iode' canke itarimwo.

Ati: "Mu bisanzwe ni igikorwa ca leta co gusuzuma ko imyunyu idandazwa mu gihugu ikwije ivya ngombwa kugira amagara y'abanyagihugu akingirwe".

Ibindi bisa n’ibi