War'uzi uko idini rya Islam ryashitse mu gihugu ca Mexico?
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

War'uzi uko idini rya Islam ryashitse mu gihugu ca Mexico?

Mu bwoko bw'aba 'Maya', aba 'musulmans' baracari bake, ariko uko bangana kwose basabwa gukwiza amahoro, naho bogirwako ibitero.