Buterere mu gisagara ca Bujumbura haraye hageramiwe n'imyuzure

Ibarabara ryo ku buterere ryashikiwe n'imyuzure

Ahavuye isanamu, Umunywanyi wa BBC

Insiguro y'isanamu,

Ababa ku Buterere bariko barakiza ivyabo bitononekaye

Imvura nyinshi yaraye iteje imyuzure mu karere ka Buterere mu gisagara ca Bujumbura hononekara vyinshi, bikanavugwa ko hari abariko barava muri iyo karitiye.

Abahatuye bavuganye na BBC bavuga ko mu vyononekaye harimwo n'ibiti vy'amatara vya Regideso.

Bavuze ko ahamerewe nabi kurusha ari kw'ibarabara ry'indwi ukijabuka Kinyangonge.

Amasanamu yagaragaye yerekana abantu bariko baragerageza gukiza ivyabo, abandi bariko barava ahari imyuzure myinshi.

Ahavuye isanamu, Google

Insiguro y'isanamu,

Buterere yaguyemwo imvura y'isegenya

Ntibiramenyekana niba hari aboba bahasize ubuzima, BBC ikaba ikiriko irakurikirana iyi nkuru.

Akarere k'ubuseruko bwa Afrika muri kino gihe kabonekamwo imvura nyinshi ku buryo budasanzwe, imaze kwonona vyinshi igahitana n'abantu.

Biramaze gushika muri Kenya, Uganda, Tanzaniya hamwe n'u Rwanda, abahinga mu vy'ikirere bakavuga ko impamvu ishobora kuba ari ihindagurika ry'ikirere (climate change).