Rhinoceros yari ishaje kurusha izindi kw'isi yapfuye ifise imyaka 57

Fausta
Image caption Abajejwe kubungabunga ibikoko i Ngorongoro bavuze ko Fausta, iboneka muri iyi sanamu, ari yo rinhoceros yari ishaje kurusha izindi kw'isi

Igikoko ca rhinoceros vyibazwa ko ari co cari gishaje kurusha ibindi vyo muri ubwo bwoko capfiriye muri Tanzania gifise imyaka 57.

Fausta, rhinoceros yo mu bwoko bwa black rhino, yabonetse ubwa mbere i Ngorongoro mu 1965, igihe yari ifise imyaka itatu.

Yabaye muri ako karere yidegemvya ikiringo c'iyaka 54, ariko ibibazo vy'amagara kubera gusaza vyatumye imara imyaka yari isigaje irabwa n'abahinga.

Fausta ntiyigeze igira ivyana, abajejwe kubungabunga ibikoko bakavuga ko ari co gishobora kuba caratumye iramba.

Ariko guhera mu 2016, yatanguye kugira ibibazo vyo kubona ikaba kandi yari ifise n'ububabare yakuye mu gitero c'imfyisi.

Dr Freddy Manongi wo mu kigo Ngorongoro Conservation Authority, yabariye igisata ca BBC c'igiswahiri ati: "Ibikoko bikaze, cane cane imfyisi, vyatanguye kuza birayitera ihakura ibikomere bibi.

"Guhera mu 2016 twategerejwe kuyikura mw'ishamba tuyishira mu kibanza icungererwamwo."

Yongeyeko yuko ku munsi Fausta yapfiriyeko hari iyindi rhinoceros yavutse.

Bwana Manongi mu nyuma yavuze mu rwandiko yuko "ivyabitswe vyerekana ko Fausta yabayeho ubuzima burebure kurusha izindi rhinoceros zose zo kw'isi."

Ngo kandi yahitanywe n'impamvu zisanzwe ku mugoroba wo kw'itariki 27 z'ukwa cumi na kabiri.

Mw'ishamba rhinoceros mu bisanzwe zibaho imyaka iri hagati ya 37 na 43, canke zigashikana 50 ziri aho zitunzwe.

Rhinoceros z'ubwoko bwa eastern black rhino ziri ku rutonde rw'ibikoko bigeramiwe no guhona.

Ibitigiri vy'ubwo bwoko biri hasi cane kuko zihigwa n'abarondera ihembe ryazo - ariko kuri ubu igitigiri kiriko kiriyongera.

Ibindi bisa n’ibi

Ibindi kuri iyi nkuru