Kino kiganiro cerekeye ikibazo c’urubyiruka cyo kwihangira imirimo, na cyane cyane iyo barangije amashuri
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Imvo n'Imvano ku kibazo c’urubyiruko/urwaruka mu Rwanda no mu Burundi cyo kwihangira imirimo, cyane cyane barangije amashuri

Muri iki kiganiro rero, Felin Gakwaya aha umwanya urubyiruko ruri mu bihugu bitandukanye, ruvuge ibibazo byarwo mu kwihangira imirimo, na cyane cyane iyo barangije amashuri, runatange n'ibitekerezo by'ukuntu byakemurwa.

Ari kumwe na Professeur Juvenal Ngorwanubusa, wabaye umushikiranganji wa leta y'u Burundi ushinzwe abakozi, akazi no guteganiriza kazoza abakozi, hamwe na Dr Yves Ndayikunda, umuyobozi wa Kaminuza yigenga mu Burundi yitwa Université Lumière.

Ibindi bisa n’ibi