M’Ubushinwa hubatswe ibitaro mu minsi 10 kubera ‘Coronavirus’
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

M’Ubushinwa hubatswe ibitaro mu minsi 10 kubera ‘Coronavirus’

Uwu mugera 'Coronavirus' wadutse m'Ubushinwa uteye ubwoba amakungu, watumye ibi bitaro vyubakwa, bigashobora kwakira imbabare 1,000.