Daniella Ngarambe umwigeme asahirizwa n' umurimo yishingiye
Ntibishobora gukina mu cuma cawe

Gucapa amashusho y'umwihariko no kuyashira kumyambaro bimufasha kwikenura

Kurikira ikiganiro c'abakenyezi wumve uko Daniella Ngarambe yishatsemwo uburyo bwo kwikenura, abikuye mu gushushanya no gushira ivyo bishushanyo ku myambaro n' ibindi abantu bakenera mu gushaza, akabimurika akoresheje imbuga hwaniro, ababikunze bakamugurira.