Akoresha intwengo mu kurindisha umwana amabombe

Akoresha intwengo mu kurindisha umwana amabombe

Akoresha intwengo mu kurindisha umwana amabombe.

Uyu muvyeyi wo muri Siriya, nibwo buryo akoresha mu kurinda umukobwa wiwe umwitwarariko w'intambara.