Akoresha intwengo mu kurindisha umwana amabombe

Akoresha intwengo mu kurindisha umwana amabombe.

Uyu muvyeyi wo muri Siriya, nibwo buryo akoresha mu kurinda umukobwa wiwe umwitwarariko w'intambara.