Ng'uru urubuga rwo kurabirako nimba amabanga yawe kuri Facebook yoba yaribwe

Social media

Ubu abantu barashobora kwinjiza inomero zabo za terefone ku rubuga ngurukanabumenyi kugira ngo barabe nimba amabanga yabo yaribwe muri bwa busuma bw'amakuru y'ibanga kuri Facebook.

Amabanga y'abantu barenga imiriyoni 530 yaribwe cane cane ayari mu materefone ngendanwa.

Ubu rero abantu bashobora gukoresha uru rubuga ngurukanabumenyi Have I Been Pwned kugira ngo barabe nimba amabanga ari mu manomero yabo canke emails yoba yaribwe.

Facebook ivuga ko aya makuru y'ibanga yibwe ari aya "kera" mu 2019 ariko ko abajejwe gucungera ibungabungwa ry'amabanga y'abantu bariko barakora amatohoza.

Amakuru yashizwe ku mugaragaro

Facebook ivuga ko yashoboye "kubona kandi igaharika" ubu busuma haciye ikiringo kirenga umwaka n'igice.

Ariko rero ingorane ni uko amakuru yibwe yahawe imbuga z'abantu biba amakuru (hacking forums), bituma aja ku mugaragaro.

Ububikoshingiro (database) burimwo abantu imiriyoni 533 bo mu bihugu 106, nk'uko abashakashatsi basesenguye aya makuru babitangaza.

Skip Podcast and continue reading
Podcast
Ikiganiro cy’abagore

Ikiganiro cy’abagore kuri BBC Gahuzamiryango

Inkurikirane

End of Podcast

Ntabwo amakuru yose ya buri muntu akoresha izi mbuga ariko, gusa inomero za terefone imiriyoni 500 zarinjiwe ugereranije "na email ziharurwa mu mamiriyoni makeya gusa", nk'uko Troy Hunt, umuhinga mu bijanye n'umutekano akaba arongoye urubuga HaveIBeenPwned yabitangaje.

Hunt yatanguje akadirisha ko kurondereramwo amanomero ya terefone inyuma y'aho aboneye "igitigiri kitari bwigere kibaho" c'abakoresha urubuga rwiwe, abantu bamaze kwumva ko Facebook yoba yaribwe amabanga yabo.

Imbere y'aho, abakoresha uru rubuga bashobora kurondera gusa ivyakozwe kuri za email zabo.

Ubu rero, abakoresha uru rubuga bashobora kwinjiza inomero zabo za terefone mu kadirisha ko kurondeza, hanyuma uru rubuga rugaca rukwereka nimba yoba iri mu manomero yibwe amabanga.

Hunt yabwiye BBC ati: “Nashaka ko HaveIBeenPwned yoshobora kwishura iki kibazo ku muntu uwo ari we wese, atari akarwi gatoya gusa k'abantu".

Hari n'amakuru yavuga ko n'umukuru wa Facebook ubwiwe, Mark Zuckerberg, yasanze inomero ya terefone yiwe iri mu manomero yibwe amabanga.

Kuva mu 2011, Facebook isaba abayikoresha gushiramwo inomero ya terefone yabo, ikavuga ko ari ku mvo z'umutekano wabo.

Ibi bituma iyo umuntu ashaka kwinjira muri konte yiwe bisaba inzira zibiri (two-factor authentication), aho umuntu aronka ubutumwa bugufi ku nomero ya terefone yiwe, akabwinjizamwo hanyuma akabona gushika muri konte yiwe.

Iyi kompanyi y'uguhanahana amakuru ihanura abakoresha urubuga rwayo kuraba neza amakuru barucishako mu gushira ku gihe ibisabwa mu gice kijanye n'ibikuranga abantu bashobora kukurondererako (Contrôler qui peut vous retrouver/How People Find and Contact You), hamwe kandi n'ibijanye n'amakuru y'ibanga ywe (Confidentialité et sécurité/Privacy and security).

Facebook yongeyeho ko aya makuru "yakuweho" ariko atibwe.

Hagati aho, abajejwe gukurikirana ingene amabanga y'abantu abungabungwa kw'isi baramaze gutanguza amatohoza kuri Facebook.