Gatorika irashakira amahoro akarere

Kiriziya Gatorika
Image caption Kiriziya gatorika irashakira amahoro akarere

Abarongoye eklezia katolika mu Burundi. Rwanda, Congo Kinshasa, Uganda, Kenya na Tanzania kuva uno munsi bari i Bujumbura mu Burundi mu nama yo kuraba ico boterera mu kurondera no gutsimbataza amahoro muri ako karere.

Ico ciyumviro kiva mu 2002 aho hashingwa ico bise umurwi mpuzabihugu wo kwitaho ibibazo vy’impunzi, Joint Commission for Refugees, JCR, na cane cane impunzi z’abarundi.

Kimwe mu cifuzo c’ uwo murwi kwari uko abarongoye eklezia muri aka karere bohura kugira bigire hamwe ingene botsimbataza amahoro. Ico cifuzo rero ngo bagishitseko uno munsi mu nama igiye kumara iminsi itatu.

Musenyeri mukuru wa Bujumbura Evaritse Ngoyagoye yasabiye abitana abansi kugira basubize hamwe.