Ibiciro bibandanya kuduga mu Burundi

Ku soko nkuru ya Bujumbura
Image caption Ku soko nkuru ya Bujumbura

Mu Burundi abanyagihugu baraganya ko ubuzima bugiye kugorana kuruta uko bwahora kuko ibintu vya nkenerwa bimaze iminsi biduga ibiciro.

Vyahereye ku bitoro bimaze kuduga gatatu mu kiringio kidashika n’amezi ane, none ubu amahera yo kwiyunguruza yaduze co kimwe n’umukate.

Nta minsi yari ihaciye ilitiro ry’igitoro rivuye ku gihumbi n’amajana indwi rikaja ku gihumbi n’amajana umunani, none ryaraye ryongeweko amafaranga 80.

Amahera yo kwiyunguruza mu gisagara nayo yaciye ava ku majana abiri n’irindwi aja ku majana abiri na 90, umwe mu bacumba imikate myinshi hano mu gisagara ca Bujumbura umukate yaciye awongerako amafaranga 20 kuko ngo nawe nyene imaschine ziwe zicumba imikate zikoresha ama zoutu.

Abagendesha imiduga yunguruza nk’ama taxi bo ngo ntibaronka aho babihera mu kubivuga kubera iduzwa ry’amafaranga bariha mu bigo bikinga impanuka maisons d’assurance.

Kuduga kw'ibiciro biva kuki?

Hari abobona ko ivyo vyose bivana n’uko leta ishaka kurondera amafaranga mu kuduza amakori aho yokwongereje umwimbu nawo ugatanga ayo makori.

Banavuga kandi ko leta itegekanya amafaranga menshi yo gukoresha mu buzima bwa minsi yose kandi iterekana aho ava , amaherezo akaronderwa mu kuduza amakori.

Nko ku miliardi zirenga igihumbi leta yategekanije gukoresha, ayarenga 50 kw’ijana ntaboneka aho azova , ahanini leta ikaba yizigiye kuyahabwa n’abasanzwe bayifasha ariko nabo hari igihe bashika ntibubahirize ivyo baba bemeye.