Burundi : umwana n'ikinono mu gutanga ikori

Ubukeneye buriyongera mu Burundi
Image caption Ubukeneye buriyongera mu Burundi

Mu Burundi amashirahamwe atagira aho yegamiye atangazwa no kubona abatetsi bakuru bakuru badatanga ikori.

Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kw’izina ry’amashirahamwe ashika amajana abiri, uwurongoye ishirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura itunga ry’igihugu, OLUCOME, Gabriel Rufyiri yamenyesheje ko ayo mashirahamwe yandikiye umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza mu ntango z’uku kwezi.

Ayo mashirahamwe yereka umukuru w’igihugu ingene ubukene buguma bwiyongera ku munyagihugu asanzwe ari naze atanga ikori muri bike aronka, mu gihe abategetsi bo muri leta igihugu gihemba ayafadika bo ata kori batanga.

Gabriel Rufyiri yavuze ko batagetsi bashika amajana atanu barimwo umukuru w’igihugu , ivyegera vyiwe, abashikiranganji, abashingamateka n’abakenguzamateka ata kori bariha ku mushahara.

Rufyiri avuga kw'amategeko bishiriraho abakingira gutang'iryo kori ataho ataniye n'ubusuma, ati ivyo bitegerezwa guhinduka.

Ayo mashirahamwe ya societe civile yerekana ingene kandi ibiciro biguma biduga akenshi bivuye ku mataxi leta iguma yongera ku bidandazwa, akarorero ngo ni nk’ibitoro bimaze kuduga 17% mu mezi indwi, amazi n’amatara ijana kw’ijana mu kirungo c’umwaka.

Aho ngo amazu yo gupanga yo ntibayavuga kuko beneyo bashinga ibiciro bashatse uko bukeye uko bwije ata n’umwe yamira.

Ngo ivyo biba kandi mu gihe ata kazi kaboneka n’akabonetse kagahabwa abari mu mugambwe uri ku butegetsi canke habanje gutangwa ibiturire vy’umurengera.

Ayo mashirahamwe asaba umukuru w’igihugu gufata ingingo zituma abategetsi bo muri leta nabo bariha amakori yongere ashinge umigwi yo kwiga ikibazo c’ibiciro hamwe n’akazi, isubirwamwo ry’imishahara hamwe n’ukwunguruza abantu n’ibintu.