Amerika: Umugabo yejejwe icaha co kwica ntatekanye

George Zimmerman
Image caption George Zimmerman

Umugabo yejejwe icaha co kwica umuyabaga w'umwirabura atari afise ikirwanisho muri Amerika avuga ko azogira ubwigenge budakwiye ubuzima bwiwe bwose.

Mwenewabo na George Zemmerman, yitwa Robert yavuze ko uwo bavukana yahoze ari umurinzi w'amahoro azokwama yikanga abamuhiga.

Uwumwunganira imbere y'amategeko yavuze ko hashobora kuzoba ukwihora, muri uru rubanza rwakweze urwikekwe rwinshi rufatiye ku rukoba.

Abiyerekana bashavujwe no kugirwa umwere kw'uwo murinzi bagize imyiyerekano mu mahoro mu miji itatu yo muri leta ya Californie.

George Zimmerman yavuze ko yarashe Trayvon Martin ariko arivuna, igihe bahangana imbere y'umuhana wo muri Florida mu mwaka uheze.