Akazi karasubira muri Kaminuza y'u Burundi

Umuji wa Bujumbura
Image caption Umuji wa Bujumbura

Imirimo igiye gusubira uko bisanzwe muri kaminuza y’u Burundi inyuma y’amezi hafi abiri ihagaze biturutse ku kutumvikana hagati ya leta n’abanyeshure ku buryo bushasha bwo gutanga imfashanyo ya leta.

Abaserukira abandi muri kaminuza bumvikanye ko bosubira mu vyigwa n’ubwo hari ivyo bagisaba.

Kaminuza y’u Burundi imaze imyaka yama ihungabanywa n’amayegereyegere y’abigisha canke y’abanyeshure ku buryo atawukimenya aho umwaka utangurira n’aho uherera.

Ingingo yo gusubira mu vyigwa yafashwe n’abanyeshure baserukira abandi mu mashure, abo bita aba delegues, nk’uko biri mw’itangazo basomeye abamenyeshamakuru barangije inama yo kwiga ico kibazo.

Hari abapfunzwe

Uretse ivyo bari basanzwe basaba, abo banyeshure bari bababajwe na begenzi babo bari bafashwe ku wa gatandatu n’igipolisi, nijoro bakaba baraye barekuwe.

Mw’itangazo ryabo barashima inama umushikiranganji yaraye agirishije abigisha ba Kaminuza, aho bamusavye kuba arabangairiye ku ngingo abanyeshure bavuga ko zobabangamira.

Banasaba kandi ko zorindira inama rukokoma kuri ico kibazo imbere yo gushirwa mu ngiro.

Abo banyeshure barashimira kandi umukuru w’igihugu ko yatanze inyishu ku bitari bike mu vyo basaba mu gufuta ingingo z’umushikiranganji zashira mu ngiro itegeko ryiwe, ariko n’ubu bamusaba kugira intambwe ya nyuma.

Abo banyeshure basaba kandi kuronswa imfashanyo y’ukwezi kwa kane n’ukwa gatanu kugira abasanzwe bava mu gihugu hagati bashobore kuronka ingene babaho mu gisagara ca Bujumbura.

Imvo ya vyose

Inyanduruko y’iryo hagarikwa ry’imirimo muri kaminuza ni itegeko rigenga itangwa ry’imfashanyo ya leta, aho abayironka bogabanutse cane.

Nko ku bihumbi 18 bitezwe kwinjira muri kaminuza, ibihumbi bine n’amajana atanu bonyene nibo boyironse kare bayironka bose.

Gutakaza ikiringo c’amezi abiri kuri kaminuza y’u Burundi vyunyuye umwaka atawukimenya aho utangurira n’aho uherera kubera ibibazo benivyo vyagiye birashika muri kaminuza haraheze imyaka irenga icumi.

Kera umwaka mushasha w’ishure muri kaminuza watangura mu kwezi kw’icumi, ubu ni mu kwa gatanu, n’uwategerezwa kuba wararanguye nturahera.