Bane bakatiwe mu rubanza rwa Kayumba

 Abagirizwa bose ko bashatse kwica Kayumba Nyamwasa
Insiguro y'isanamu,

Abagirizwa bose ko bashatse kwica Kayumba Nyamwasa

Umushikirizamanza Shaun Abrahams yari yabasabiye igikano kinini gishoboka ku caha co gushaka kwica, n'ukuvuga imyaka 15.

Umucamanza Stanley Mkhari, akaba yasanze imyaka 8 y'igipfungo, kuri bane batsinzwe n'urubanza, ikwiye.

Ku bwiwe ngo ni nk'ubutumwa bukomeye cane cane kuri abo bose bacumbikiwe nk'impunzi canke bacaka ubuhunzi muri Afrika y'epfo.

Ngo yabarungikiye ubutumwa, ko ata n'umwe ashobora gukora icaha akagenda atabihaniwe aho muri Afrika y'epfo.

Uwuburanira aba bane bakatiwe Gloria Matlala, nawe yemeje ko agiye kunguruza urubanza.

Avuga ko umucamanza ubwiwe yasobanuye ko icaha bagirijwe c'uko bashatse kwica koko cakozwe, ariko ko bene kugikora atari bo bifuza agahanga ka Kayumba, abari inyuma y'iki caha bakaba batari muri urwo rubanza.

Kubw'uwo mushingwamanza rero ngo baciriwe igihano kirekire kandi atari bo bashaka ko Kayumba Nyamwasa apfa.

Ku kibazo c'uko imyaka ine bari bamaze mu mvuto igiye gukurwamwo muri munani bahawe, umucamanza yasobanuye neza ko iyo myaka umunani bagiye kumara mu mvuto, itanguye guharurwa kuva uyu munsi bacirwa urubanza.

Ivyo bisobanura ko yose hamwe bazomara imyaka 12 mu munyororo.

General Kayumba Nyamwasa yari muri sentare, ngo yiruhukije kubona urwo rubanza ruciwe.

No ku kibazo c'uko yifuza ko umushikirizamanza yunguruza, cane cane kuri babiri barekuwe -Pascal Kanyandekwe na Richard Bacisa- Kayumba Nyamwasa avuga ko atari ingingo imuturukako.

Ko abahagarariye ubushikirizamanza bwa Afrika y'epfo nbunguruza canke batunguruza, Kayumba Nyamwasa avuga ko ata n'ico bivuze kuko taribo bashaka agatwe kiwe.