Papa Francis: "Isi igeze mu ntambara ya 3"

Papa Francis ati ntihakwiye kuba intambara
Insiguro y'isanamu,

Papa Francis ati ntihakwiye kuba intambara

Mw'ijambo yavugiye ahashinguwe abapfuye mu ntambara ya mbere y'isi mu Butaliyano, Papa Francis yavuze ko hadakwiye kuba intambara.

Yavuze ko intambara ziterwa n'ubugunge, kutihanganirana no guhahamira ubutegetsi.

Hashize amezi make Papa ahamagariye abarabwa n'indyane ziri muri Iraq, Syria na Gaza, eka n'ibice vya Afrika kuzihagarika.

Ariko yaravuze ko bikwiye ko amakungu akoresha inguvu mu kurwanya umurwi "Islamic State"