Papa yasezeranije abageni barimwo ufise umwana

Papa Francis yahezagiye ubugeni bw'abantu 40
Insiguro y'isanamu,

Papa Francis yahezagiye ubugeni bw'abantu 40

Mu bambikanye impeta mw'isengero Basilique Saint Pierre i Roma, harimwo abatari kwemererwa hisunzwe imigenzo ya kera y'ubutegetsi bwa Vatican.

Muri bo hari abari basanzwe bibanira nk'umugore n'umugabo, nayo umwe mu bageni yari afise umwana yavyaye ku wundi mugabo.

N'ubwa mbere urubanza nk'uru rubaye mu myaka 14.

Ubwo bugeni buhezagiwe mu gihe buca haba inama y'abasenyeri ba Ekleziya katolika, ijejwe kwihweza inyigisho zayo ku bibazo vy'imiryango.