Papa akebura abantu kutonona isi n'ivyayo

Uwufise ububasha kw’isanamu AP
Image caption Papa akebura batunzi kudasesagura

Ayo majambo ya Papa Francois ari mu rwandiko yashikirije, yateguye kw'ihindagurika ry'ibihe, rwitwa 'Laudato Si'.

Muri iryo baruwa rigenewe ishengero katolika n'abandi bantu bose kw'isi, Papa ahamagarira abatunzi guhindura ingendo.

Avuga ko inyanduruko y'ugutituka kw'isi n'ibinyabuzima biyiriko, ari ikiremwa muntu.

Kwingungirako no gukoresha ku bwinshi ubutunzi bw'isi, ngo bigira ingaruka ku bakene.

Papa Francois avuga ariko ko hagisigaye igihe co kwigarura.

Yahamagariye abantu bose gutandukana n'umuco wo gusesagura, cane cane mu bihugu bitunzi, aho avuga ko batagisonera isi n'ibiyirimwo.