Umwenda w' Ubugereki ungana ute?

Uwufise ububasha kw’isanamu Getty
Image caption Ubugereki bushobora kuva muri Euro?

Abagereki barenga 60% batoye kwanka ingingo zisabwa n'ibihugu bishaka guha Ubugereki amafaranga yo kuramira ubutunzi, n' ubwo umushikiranganji wa mbere Alexis Tsipras avuga ko bidasigura ko bashaka kuvana n'ibindi bihugu vya Buraya.

Ariko ibihugu vya BUraya vyaragabishije ko gutora 'oya' bizoba bisobanura gufata ingingo yo kuva mu karere ka euro.

Ariko none bizogenda gute?

Amadeni y'Ubugereki ubu ageze ku miriyaridi 300, n'ukuvuga 180% y'amafaranga bwinjiza

Uretse ko amabanki yugaye, nta Mugereki arenza ama euro 60 yemerewe gutora buri munsi.

Kandi n' ubwo reta yabaye irahagarika kuriha amdeni, itegerezwa kurondera miriyaridi 2,2 buri kwezi z'imishahara, agahamba k'abaja mu zabukuru, kandi kugabanya ivyo amabanki akora, bituma n'amakori yatanga agabanuka.

Amasoko y'imitahe yagabanije urugero rw'agaciro k'imigabane, nayo ibigo vya leya nk' ibitaro vyasabwa gutanga amafaranga bifise.

None umwenda w'Ubugereki wifashe gute?

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC World Service
Uwufise ububasha kw’isanamu BBC World Service

Ubugereki vyobugora kuronka ababuha ingurane hanze y'akarere ka euro

Ubu ho buheraniye ba nde?

Uwufise ububasha kw’isanamu BBC World Service

Kuva mu karere ka Euro ku Bugereki , vyotuma ibanki ya Buraya ihomba miriyaridi 118 yatijwe ama banki y'ico gihugu, na miriyaridi 20 yaguze impapuro kuva z'agaciro za reta.

Ariko uretse ivyo, ama reta menshi arimwo abadakunda kuguma muri euro bakwirikiranira hafi ibibera mu Bugereki.

Umushikiranganji wa mbere wa Espagne Mariano Rajoy yavuze mu ndwi iheze ko kuva mu karere ka euro k uBugereki, vyosiga ikimeneytso kibi cerekana ko kuba umunywanyi w' aka karere ka euro bitari ubutacisubirako.