AU itewe umwitwarariko n'ibiba mu Burundi

Image caption AU ivuga ko Uburundi bukwiye gusubira mu biganiro vyatangujwe na Yoweri Museveni

Umuvugizi w'umukuru w'umuryango w'Ubumwe bwa Jacob Enoh Eben, yabwiye BBC ko uwo hari impungenge kw' ikibazo kiri mu Burundi gishobora guhinduka indyane zifatiye ku moko.

Ubumwe bwa Afrika buhamagararira Abarundi kuguma batekanye, bakigumya, bakirinda gusubiranamwo.

Jacob Enoh Eben yavuze ko igikwiye kwihutirwa ubu ari kongera gushira hamwe Abarundi mu biganiro, bahuzwamwo na perezida Yoweri Museveni.

Ku kibazo co kumenya ibikorwa bigaragara Ubumwe bwa Afrika bushobora gufasha Uburundi kugira ntibusbire mu ndyane, Enoh Ben avuga ko atacoba kirenze kubahimiriza kongera kuganira.

Nayo ku kumenya ico intumwa z'uyo muryango zarungitswe mu Burundi kuva mu kwezi guheze, zoba zimaze gukora, uyu muvugizi wa Nkosazana Dlamini Zuma, aremeza ko ataco barakora mu vyabajanye.

Avuga ko izo ntumwa z'Ubumwe bwa Afrika zikiri mu biganiro n'abo vyega, imbere yo gutangura igikorwa cazijanye.

Ubumwe bwa Afrika bwari bwarungitse abajejwe gukwirikirana uko agateka ka zina muntu kifashe muri ico gihugu.

Izo ntumwa z'Ubumwe bwa Afrika, zifise inshingano zo kuraba ibibera mu Burundi, aho babona agateka ka zina muntu n'amategeko mpuzamakungu agakingira bihonyanzwe, bakabimenyesha.

Uwo murwi uri kumwe kandi n'abahinga mu vya gisirikare, nabo batumwe gukorana na leta y'Uburundi n'abandi vyega, mu gikorwa co kwambura ibirwanisho imirwi ifise itabifitiye uruhusa.

Ariko rero nk'uko umuvugizi w'Ubumwe bwa Afrika yavyiganiye BBC, igikorwa nyezina c'izo ntumwa ntikiratangura, ngo baracavugana n'abo vyega imbere yo gutangura igikorwa nyene izina.

Izo ntumwa z'Ubumwe bwa Afrika ziri mu Burundi kuva kuwa 22/07/2015.