Cop21: hatanzwe umushinge w'amasezerano

Iyo nteguro irimwo ibintu batarahurizako mu vyo bariko baraganira.

Uwaserukiya Ubufaransa Laurence Tubiana, yavuze ko iyo nteguro yerekana icifuzo c'abari muri iyo nama co gushika ku mwumvikano, n'ubwo hakiri ibibazo vya poritike bikiri mu nzira.

Iyo nteguro izoganirwako mu ndwi iza n'abashikiranganji, bikaba vyitezwe ko bashika ku masezerano, imyaka ine imyuma y'ibi biganiro vy'i Paris.

Intumwa zoturutse mu bihugu 195 nizo zitabiriye iyo nama.