"Nagizwe impumyi n'umugabo" Josiane Machel

Image caption Josiane Machel

Josiane Machel yakubiswe mu kwezi kw'icumi umwaka uheze ari Maputo, umurwa mukuru wa Mozambique, igihe nyina yari afise isabukuru y'imyaka 70.

Yiganiye ayo makuba yamushikiye, umunyamakuru wa BBC ari Johannesburg Milton Nkosi, mu gihe c'isekeza ry'ibiganiro vyerekeye abagore BBC yise 100Women.

Ng' uku uko vyamugendeye:

" Nifuza kuja kwa mama aho kujana nawe.

(...)

Yatanguye kuduza ishavu, kugeza aho atangura kunyagiriza, ahereye kuvuga ko nshaka kugenda nkamuheba, ko kumbure nifuza guhura n'uwundi mugabo, hagat'aho, ngiyo ingumu yambere, ayinkubita mu maso. Naratangaye ndakangukwa, naguye mu gahundwe kuko sinari bwigere nkubitwa mu buzima. Mu nyuma yongeye kunkubita iyindi ngumu niyo rero yatumye ijisho ripfa ubwo nyene, kubera maraso.

(...)

Aho ntaco nari nambaye ku mu birenge. Narirutse ndondera uwontabara, ariko vyaranyigishije cane kuko nta n'umwe yigeze antabara. Ico nahigiye n'uko abagore benshi, benshi cane mw'isi batakaza ubuzima bwabo kuko ata wabatabaye.

(...)

Bishobora gushikira uwo ariwe wese, bishobora gushikira abagore batandukanye mu mico n'amamuko, abize n'abatize. Jeho nshobora kuvuga n'ivyanshikiye, ariko hari abandi bagore ibihumbi ku munsi batakaza ubuzima, kubera ihohoterwa nk' iryo bakorerwa mu ngo".